Binary Search po wyniku – lista zadań

Lista zadań związanych z Binary Search po wyniku:

SQUFOF
Idealne zadanie na początek Binary Search po wyniku.
https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/fof/site
Omówienie: https://youtu.be/pzPACXcSuss?t=1755
Kod / linki / rozwiązanie: https://oki.org.pl/squfof/